• پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی جامع سازمانی با رویکرد ERP
  • طراحی و پیاده سازی داشبوردهای مدیریتی
  • طراحی و پیاده سازی سیستم های سفارشی
  • تهیه طرح جامع فناوری اطلاعات ICT master plan
  • ارائه مشاوره در زمینه مهندسی صنایع (مدلسازی و پیاده سازی تکنیک های بهینه سازی و شبیه‌سازی)
  • پیاده سازی و پشتیبانی زیرساخت شبکه و مجازی سازی سرور
  • طراحی و پیاده سازی سیستم های کنترل تردد پیشرفته و دوربین مدار بسته